Imieniny:

Regulamin

Regulamin oraz ważne informacje

  1. Właścicielem Sklepu
    internetowego www.fero-automotive.pl  jest firma: fero-automotive z siedzibą:

66-304 Brójce, Łagowiec 32

NIP:
596-155-29-09

Tel. kom.: 882-173-137e-mail: fero-automotive@wp.pl

Adres do korespondencji, zwrotów, reklamacji:

FERO-AUTOMOTIVE  SKLEP MOTORYZACYJNY  PAWEŁ FERENC

ŁAGOWIEC 32

66-304 BRÓJCE

2. Zamówienia mogą zostać złożone poprzez:

a) formularz dostepny na stronie sklepu;

b) telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 18; SOBOTA  od 10do 13

c) poprzez e-mail;

d) listownie.Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.3. Zapłata za towar uiszczana jest przez Klienta z góry wraz z kosztami
przesyłki na rachunek bankowy firmy FERO-AUTOMOTIVE, istnieje też mozliwośc
wysyłki za pobraniem. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 2 dni
roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie pod warunkiem dostępności
towaru w magazynie lub u dostawcy. Maksymalny czas realizacji zamówienia
zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz.U. Nr 22, poz. 271 nie
może przekroczyć 30 dni od złożenia przez konsumenta oświadczenia woli o
zawarciu umowy. W przypadku braku towaru w magazynie i u dostawców, Klient jest
informowany o tym fakcie niezwłocznie. W takiej sytuacji Klient podejmuje
decyzje o dalszej realizacji zamowienia (rezygnacja, zastąpienie produktu
zamiennikiem). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta w ciagu 2 dni od
zawiadomienia o braku towaru, Sklep zwraca wpłaconą przez Klienta kwotę
pieniężną. Jeśli od zlożenia zamówienia klient nie wpłaci pieniędzy za produkty
w ciągu 7 dni przy wybraniu przedpłaty, zamówienie jest anulowane.4. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Produkty są wysyłane kurierem DPD

Regulaminy dostawców:http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=25. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich oraz
zawierają podatek Vat (są cenami brutto). Do każdego zamówienia klient
otrzymuje paragon lub na życzenie fakturę VAT.6. Wszystkie towary dostępne w sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta
lub dystrybutora. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady
techniczne, ma prawo odesłać go przesyłką poleconą. Do odsyłanego towaru należy
dołączyć paragon oraz opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe
(imię i nazwisko, ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu
kontaktowego).

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich
wpłynięcia. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony
na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci nabywcy
równowartość wpłaconej kwoty za towar lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie
towary do wyboru.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po
rozpatrzeniu reklamacji.7. Sklep zaleca sprawdzenie zakupionych towarów w obecności dostarczyciela w
celu ustalenia czy nie zostały uszkodzone podczas przesyłki. Zasady reklamacji
uszkodzonych podczas transportu towarów określa regulamin DPD:

http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=28. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)" (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Sklep
informuje, iż klientowi przysługuje prawo do zwrotu w stanie niezmienionym
(chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) zakupionych
produktów poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie do 10 dni
oraz odesłania towaru w terminie do 14 dni od ich wydania. Niezbędne jest
również przeslanie na adres Sklepu dowodu zakupu produktu. Strony są
zobowiązane dokonać zwrotu świadczeń (Klient zwrot towaru, Sklep zwrot
zapłaconej kwoty równej cenie towaru,) niezwłocznie. Koszt odesłania towaru nie
podlega zwrotowi. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.9. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, które jest konieczne do realizacji umowy. Dane osobowe
Klient przekazuje jedynie na etapie realizacji zamówienia. Sklep zobowiązuje
się do ochrony danych osobowych Klienta i do ich wykorzystania wyłącznie w
zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Dane nie będą udostępniane
osobom trzecim oraz innym podmiotom. Każdy Klient posiada pełne prawo do wglądu
we własne dane osobowe, możliwości ich zmiany, a także usunięcia z bazy danych.10. Sklep zobowiązuje się do odstąpienia od Regulaminu, jeśli w którymś punkcie
będzie on niezgodny z przepisami kodeksu cywilnego lub innymi przepisami.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

.......................................miejscowość i data

...........................imię i nazwisko

.........................nr paragonu

FERO-AUTOMOTIVE  SKLEP  MOTORYZACYJNY

ŁAGOWIEC 32

66-304 BRÓJCEOświadczam, iż odstępuję od zawartej umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca
2000r "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności"

.........................

podpis